BIOSTABILIZATOR K-16

Na urządzenie uzyskaliśmy patent nr 216988
Nasze urządzenia pracują na różnego rodzaju odpadach w kraju i za granicą
Zobacz Patent

Obrotowy biostabilizator K-16 służy do dynamicznego, tlenowego unieszkodliwiania:

 • podsitowej frakcji organicznej z odpadów zmieszanych (fr.0÷80 mm),
 • osadów pościekowych,
 • odpadów poubojowych II i III kategorii,

oraz do dynamicznego kompostowania frakcji organicznej z selektywnej zbiórki ( w tym również odpadów z restauracji, stołówek, marketów itp.)

 • do 3,0 tys. Mg/rok materiału wsadowego,
 • po wstępnym przygotowaniu materiału wsadowego, poprzez zapoczątkowanie procesu fermentacji i podniesienie temperatury wsadu w komorach wstępnej stabilizacji lub pryzmach, wydajność urządzenia można podnieść do 4,0 tys. Mg/rok

Minimalny czas trwania pełnego cyklu wynosi 3 doby – urządzenie jest cyklicznie doładowywane i rozładowywane co 3÷4 godzin.

Poniżej film pokazujący pracę biostabilizatora

Odtwórz wideo

Podczas procesu utylizacji w urządzeniu, objętość masy wsadowej na wyjściu ulega zmniejszeniu nawet do 50%, w zależności od rodzaju wsadu.

Wilgotność wsadu do urządzenia nie może przekroczyć:

 • 50% w okresie wiosenno-letnim,
 • 40% w okresie jesienno-zimowym,

Jeżeli wilgotność przekracza podane wyżej wartości, należy ją obniżyć poprzez dokładne wymieszanie (w odpowiednich proporcjach) z materiałem strukturalnym (zrębki drewna, trociny, rozdrobniona tektura, trawa, suche liście, odpady owoców i warzyw itp.). Utrzymanie zalecanej wilgotności wsadu eliminuje problem powstawania odcieków.

 

 • długość – 12 000 mm,
 • szerokość – 2350 mm,
 • wysokość – 3850 mm,
 • ciężar – ok. 20,0 Mg
 • izolacja termiczna umożliwia pracę urządzenia niezależnie od warunków atmosferycznych

Biostabilizator K-16 jest urządzeniem mobilnym i nie wymaga fundamentów – ustawia się go na utwardzonym placu o wymiarach ok. 5×15 m.

Urządzenie napędzane jest silnikiem indukcyjnym zintegrowanym z przekładnią planetarną i falownikiem, które umożliwiają osiągnięcie zmiennych prędkości obrotowych, wymaganych przez proces technologiczny.

Dla zasilania biostabilizatora i transporterów (załadowczego i wyładowczego) wymagane jest przyłącze energetyczne
o mocy 10 kW.

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez sam biostabilizator to ok. 1,5 kW.

K-16 zaopatrzony jest w elektroniczny system monitoringu emisji gazów procesowych (NH3 i CO2) oraz w biofiltr powietrza zamontowany na wydmuchu.

Proces stabilizacji odpadów organicznych w naszym urządzeniu jest procesem tlenowym i dynamicznym (tzn – zapewniony jest stały dopływ powietrza do całej objętości materiału wsadowego oraz obrót i mieszanie wsadu), w związku z tym nie występuje problem ponadnormatywnej emisji zapachów.

Na wylocie powietrza z bębna zainstalowane są elektroniczne czujniki monitorujące emisję NH3 i CO2. Wyniki pomiarów wyświetlane są elektronicznie na panelu ekspozycji.

Jeżeli w trakcie procesu nastąpi wzrost stężenia NH3 lub CO2, załączany jest wentylator nawiewowy, który zapewnia napowietrzenie wsadu, a tym samym spadek stężenia tych gazów.

Dodatkowo, na wylocie powietrza z urządzenia zainstalowany został biofiltr powietrza. Wypełnienie biofiltra stanowi węgiel aktywny SAR-2, który przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z różnego rodzaju zanieczyszczeń
i do dezodoryzacji (usuwania nieprzyjemnych zapachów). Jego powierzchnia właściwa wynosi ok. 1000 m2/g, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką zdolnością adsorpcyjną i dużą pojemnością sorpcyjną.

Biofiltr stanowi zabezpieczenie przed ewentualną podwyższoną emisją NH3 i CO2 do atmosfery.

Dzięki tym rozwiązaniom biostabilizator K-16 pracuje na dopuszczalnej przepisami emisji, nie powodując przekroczenia norm.

Ponieważ K-16 jest urządzeniem z napędem elektrycznym wolnoobrotowym – nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji.

Poziom hałasu emitowanego przez pracujące urządzenie nie przekracza dopuszczalnych norm i wynosi około 40 dB
(w odległości 1 m).

Max głośność załączonego wentylatora nawiewowego, mierzona w odległości 1 m to 69 dB.

Temperatura monitorowana jest za pomocą czujników w pięciu komorach bębna. Wyniki pomiarów wyświetlane są elektronicznie na panelu ekspozycji i przesyłane drogą radiową do bazy danych w komputerze. Program posiada możliwość zapamiętania
 i wydruku 3000 pomiarów.

Temperatura w urządzeniu osiąga poziom zapewniający pełną higienizację materiału wsadowego.

Biostabilizator K-16 jest urządzeniem przystosowanym do pracy ciągłej. Każde jego wyłączenie (np. godziny nocne, dni wolne itp.) zmniejsza zakładaną wydajność.

 • transporter załadowczy,
 • transporter wyładowczy,
 • wentylator nawiewowy, zapewniający pracę w warunkach tlenowych,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestrująca,
 • urządzenia elektroniczne sterujące procesem,
 • biofiltr powietrza.
 • Produkt końcowy z unieszkodliwiania frakcji organicznej podsitowej (0÷80 mm), należy poddać stabilizacji tlenowej przez okres 2 tygodni,
  a otrzymany stabilizat przepuścić przez sito bębnowe, celem pozbawienia go części nie podlegających biodegradacji oraz dokładnego napowietrzania.
  Produkt pochodzący z odwodnionych osadów ściekowych, wykorzystać można jako polepszacz gleby, po uprzednim uzyskaniu stosownych atestów.
 • Produkt pochodzący z odpadów poubojowych można poddać brykietowaniu i wykorzystać jako opał w kotłowni.
 • Z kompostowania frakcji organicznej z selektywnej zbiórki otrzymamy pełnowartościowy kompost.
 • Biostabilizator K-16 jest urządzeniem obrotowym, mobilnym,
  z ocieplonym bębnem, dzięki czemu może pracować na wolnym powietrzu (niezależnie od pory roku).
 • Długość procesu stabilizacji materiałów wsadowych w biostabilizatorze
  K-16 można regulować w zależności od potrzeb, czyli rodzaju wsadu
  i jego wilgotności. W okresie tym wsad poddawany jest ciągłemu przemieszczaniu w obracającym się bębnie, przy swobodnym dostępie powietrza.
 • Zastosowanie przekładni planetarnej z falownikiem, umożliwia zmiany prędkości obrotowej bębna i jego czasowe zatrzymywanie, zgodnie
  z wymogami technologicznymi konkretnego materiału wsadowego.
 • Minimalny czas dynamicznego przetwarzania wsadu w bębnie K-16 to 3 doby
 • Proces jest monitorowany komputerowo w zakresie panujących temperatur i zawartości gazów procesowych. W momencie zakłócenia stabilności procesu, załączany jest wentylator tłoczący dodatkową ilość powietrza.
 • Cały proces odbywa się w temperaturze 45÷80°C, co zapewnia całkowite unieszkodliwienie czynników patogennych zawartych w odpadach.

Dynamiczna stabilizacja, w połączeniu z nadmuchem powietrza do wnętrza bębna (zapewniającym warunki tlenowe w całej objętości wsadu) i konstrukcją wewnętrzną bębna (przegrody oraz elementy mieszające i rozdrabniające materiał wsadowy), umożliwiają efektywny przebieg procesu i osiągnięcie przez stabilizat wartości wskaźnika AT4 poniżej 20 mgO2/g suchej masy po 3-dobowym procesie technologicznym w biostabilizatorze i AT4 poniżej 10 mgO2/g suchej masy po 2-tygodniowym leżakowaniu stabilizatu na pryzmach.

Pozostańmy w kontakcie

Jeśli masz pytania? Potrzebujesz fachowego doradztwa? Jesteśmy do dyspozycji. Skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie.

Close Menu