OFERTA

Najnowsze technologie, optymalny wybór urządzeń

Nasza oferta skierowana jest do samorządów, właścicieli oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i RIPOK-ów, zakładów mięsnych i drobiarskich, jak również do osób prywatnych posiadających np. stadniny koni, duże parki itp.

Gospodarka odpadami

Zajmujemy się projektowaniem oraz doradztwem technicznym i technologicznym z branży gospodarki odpadami, w zakresie obejmującym między innymi:

  • zakłady utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych
  • utylizację i zagospodarowanie osadów pościekowych i odpadów poubojowych II i III kategorii
  • rekultywację składowisk odpadów

Gospodarka wodno-ściekowa

Nasza firma posiada doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu robót w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Projektujemy i wykonujemy między innymi:

  • oczyszczalnie ścieków
  • sieci kanalizacji
  • ujęcia i uzdatnianie wody pitnej i przemysłowej.

Produkcja urządzeń

Zajmujemy się produkcją urządzeń proekologicznych. Naszym głównym produktem jest biostabilizator K-16, pozostałe to:

  • pneumatyczne pompy do odcieków i skroplin biogazu - są to całkowicie zautomatyzowane pompy pneumatyczne, w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosowane w instalacjach odgazowania składowisk odpadów. Przeznaczone są do odpompowywania odcieków i skroplin biogazu ze złoża odpadów. Mogą być również stosowane do zraszania złoża odpadów, celem poprawy mineralizacji i zwiększenia ilości powstającego biogazu
  • perforatory do butelek PET - są to urządzenia stosowane w sortowniach odpadów, przeznaczone do dziurawienia butelek PET, dzięki temu nie jest konieczne odkręcanie nakrętek. Powoduje to zwiększenie efektywności belowania, gdyż butelki nie ulegają rozprężeniu.
  • rozdrabniarki odpadów poubojowych - są to urządzenia stosowane w ubojniach i zakładach drobiarskich, przeznaczone do rozdrabniania twardych odpadów poubojowych (kości itp.), przed skierowaniem ich do dalszego przetwarzania i utylizacji.
Close Menu